MADDENİN YAPISI                 

Alkil fosfat ve alkil sülfat karışımı

 

MADDENİN GÖRÜNÜŞÜ       

Sarımtırak akıcı sıvı

 

İYONİK YAPI                            

Anyonik            

 

ÇÖZÜNÜRLÜK

Soğuk su ile her oranda karıştırılabilir. Ürün direkt buhar ile temas ettirilmemelidir.

 

MADDENİN ÖZELLİKLERİ     

-Çok iyi ıslatma ve emülsiye etme kabiliyetine sahiptir.

-Selülozik elyaftan yapılan kumaşların soğuk kasar işlemlerinde yüksek hidrofilite ve beyazlık sağlar.

-Her türlü ön terbiye işlemine uygundur.

-8°Be kostiğe kadar olan alkali çözeltilere dayanıklıdır. Stabilitesini ve ıslatma/emülsiyon kabiliyetlerini kaybetmez. Bu nedenle pişme reçetelerinde pamuktan yağları, mumları, vaksları ve pektin vb. safsızlıkları banyo çözeltisinde emülsiye halde tutar.

-Yüksek devirlerde çalışan makinanın içinde köpük oluşturmaz.

-Selülozik elyaftan yapılmış mamullerin boyanmasında ıslatma ve egalize tesiri için kullanılabilir. Önceden boyalarla uyuşma özelliği test edilmelidir.

- Çözgü denim ipliklerin kontinü boyanmasında, ön işlemlerde yüksek kostikle muamele sırasında penetrasyonu arttırıcı ıslatma etkisi gösterir.

 

KULLANIM ŞEKİLLERİ

1 – Açık en kumaşlarda pişme işleminde(pad-batch veya kontinü)

1,0 – 3,0 g/l Wett SR

1,0 – 2,0 g/l Komplex BV Conc.

6,0 – 8,0 ml/l 48°Be NaOH (Sodyum hidroksit)

6 – 8 saat bekletme

Kontinü sistemlerde

102°C doygun buharda 8 – 20 dakika bekletme

 

2 – Kontinü Kasar işleminde

  3,0 –   5,0 g/l Wett SR

  1,0 –   2,0 g/l Komplex BV Conc veya Komplex D

  7,0 –   9,0 g/l Stabil 20S

20,0 – 30,0 g/l NaOH 48°Be      

25,0 – 40,0 g/l Hidrojen Peroksit %50’lik

102°C doygun buharda 8 – 20 dakika bekletme

 

3 – Boya öncesi Çektirme Metodu ile Kasar işleminde

1,0 – 1,5 g/l Wett SR

0,5 – 1,0 g/l Komplex D

1,0 – 1,5 g/l Uniform PYT

2,0 – 3,0 g/l NaOH 48°be

2,0 – 4,0 g/l Hidrojen Peroksit % 50’lik

95°C’de 45-60 dakika veya 110-115°C de 15-20 dakika uygulama

 

DEPOLAMA

Depolama ömrü orijinal ambalajında ve oda sıcaklığında 1 yıldır.