STABİL 40S

Peroksit Stabilizatörü

 

 

MADDENİN YAPISI                 

Organik maddelerin dengeli bileşimi

 

MADDENİN GÖRÜNÜŞÜ       

Sarımtırak akıcı sıvı

 

İYONİK YAPI                            

Anyonik           

 

MADDENİN ÖZELLİKLERİ     

Muhteviyatında kullanılan özel organik maddeler sayesinde her türlü doğal elyafın ve karışımlarının hidrojen peroksit ile ağartılmasında kullanılan son derece başarılı bir organik stabilizatördür.

 

Ön terbiye işlemlerinde; diskontinü kasar ve kontinü kasar uygulamalarında silikat ilavesi olmaksızın rahatlıkla kullanılabilinir.

 

Kimyasal yapısı nedeniyle ağır metal iyonlarını “Fe-Cu-Mn” tutabilmesinin yanında, toprak alkali metal iyonlarını da “Ca-Mg” tutma özelliğine sahiptir.

 

Soğuk Kasar sistemlerinde çalışmaya uygundur, bu tip işlemlerde yüksek kostik kullanıldığından aktiviteyi arttırmak için sisteme katalizör ürünler katılmasında fayda vardır.

 

Her türlü iyon tutucu ve demineralizasyon ürünleriyle birlikte kullanılabilinir. Kasarda komplex bağlayıcı maddelerin ilavesi (KOMPLEX BT) stabilizatörün aktivitesini olumlu etkiler.

 

KULLANIM ŞEKLİ                   

Çektirme metodu ile kasar işlemlerinde                 : 0,1 – 0,3 gr/l

Çektirme metodu ile optikli kasar işlemlerinde         : 0,2 – 0,4 gr/l

Soğuk Kasar                                                            : 4,0 – 5,0 gr/l

Kontinü sistemlerde                                                   : 2,5 – 5,0 gr/l

                                                          

DEPOLAMA

Depolama ömrü orijinal ambalajında ve oda sıcaklığında 6 aydır.