MADDENİN YAPISI                 

Poli amonyum esaslı Modifiye reçine

 

MADDENİN GÖRÜNÜŞÜ       

Hafif sarı, akıcı sıvı

 

İYONİK YAPI                            

Katyonik         

 

MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Direk boyalarla boyanmış mamulün yıkama, yaş - kuru sürtme ve ter haslıklarını artırır. Reaktif boyalarla boyanmış mamülün yaş haslıkları olumlu yönde etkiler.

Reaktif ve direk boyalı mallarda tüm boyahane makinalarında çektirme veya emdirme yöntemiyle uygulanabilir. Direk boyaların ışık haslıklarını olumsuz yönde etkilemez. Ön laboratuar testi yapılmadan anyonik maddelerle kullanılması tavsiye edilmez. Katyonik ve noniyonik maddelerle beraber kullanılabilir. Mamulün tuşesini olumsuz yönde etkilemez.

Kimyasal yapısında formaldehit içermez.       

 

KULLANIM ŞEKLİ

Açık Renk Renklerde          Reaktif boyamada                Direk boyamada

Çektirme Metodu ile              %1,0 – 1,5                              %1,5 – 3,0

Emdirme Metodu ile              5,0 – 15,0 g/l                           5,0 – 15,0 g/l

 

Orta-Koyu Renklerde

Çektirme Metodu ile               %2,0 – 4,0                              % 2,5 – 4,5 

Emdirme Metodu ile              20,0 – 40,0 g/l                        20,0 – 40,0 g/l

 

Çektirme Yönteminde: Hazırlanacak çözeltinin suyu asetik asit ile pH 5,0 – 5,5’ a getirilerek FIXAPOL S banyoya verilir. 20°C’de 40 dakika veya 40 - 55 °C’de 30 dakika işlem yapılır.

 

Emdirme Yönteminde: Hazırlanacak çözeltinin suyu asetik asit ile pH 5,0 – 5,5’ a getirilerek FIXAPOL S banyoya verilir.20°C’de uygun geçiş hızında ve sıcaklığında kolaylıkla çalışılabilir.

 

DEPOLAMA

Depolama ömrü orijinal ambalajında ve oda sıcaklığında 1 yıldır.