Kalite Kontrol

Image

Kalite Kontrol Laboratuvarımız;
  • Hammaddelerin uygunluğu için girdi kontrolü yaparak ürettiğimiz ürünlerin standardizasyonu sağlanmaktadır. Blue Sign sistem partneri olarak BSSL 9.0 versiyonu önceliğimizdir.
  • Üretilen ara mamul ve bitmiş ürünlerimizin kantitatif ve kalitatif analizleri, uluslararası standartlara göre yapılarak müşterilerimize standart ürün tedarik etmesini sağlamak başlıca hedefidir.
  • Müşteri şartlarına uygun, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine bağlı kalarak doğru yapılabilmesi için ISO 9001-2008 kalite yönetim sistemi kurulmuştur. 
Kalite yönetim sistemimizin sürekli iyileştirmesi, müşteri istekleri, kalite hedefleri, faaliyet raporları, iç tetkikler kapsamında laboratuvarımızda şu dokümanlar kullanılmaktadır;
 
  • Kalite El Kitabı
  • Organizasyon El Kitabı
  • Prosedürler
  • Talimatlar
  • Formlar
  • Listeler
  • Kayıtlar