İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

-  İş Sağlığı ve Güvenliği performansının sürekli iyileştirilerek geliştirilmesi,
-  Tüm faaliyetlerde yasal gerekliliklere uyulması,
-  Her türlü kazanın raporlanarak İş Sağlığı ve Güvenliği performansının görünür kılınması,
-  Yürütülen tüm projelerde sıfır kayda değer kaza hedefini yerine getirecek proaktif ve reaktif önlemlerin alınması,
-  Maruz kalabilecekleri tehlikeler konusunda çalışanların bilgilendirilmesi, ihtiyaç duydukları eğitimleri almalarının sağlanması,
-  Çalışanlara ihtiyaçları olan kişisel koruyucu donanımların sağlanması ve kullanımları konusunda bilinçlendirilmeleri,
-  İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak her türlü işbirliğinin desteklenerek, bilgi alışverişinde bulunulması.