Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin On İlkesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün İşyerinde Temel İlke ve Haklar Beyanı, Çevre ve Kalkınma Konulu Rio Beyanı ve Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'nden alınmıştır.
 
Biz Busan Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, firmamız bünyesinde insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele için ortak karar olarak alınmış Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ nin aşağıda yazılı On İlkesi’ ni desteklediğimizi ve uyguladığımızı beyan ederiz.  
 
Yönetim Kurulu Başkanı
Selçuk İşcan 
 
 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ - 10 İLKE
 
İnsan Hakları
İlke 1  : İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı.
 
İlke 2  : İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.
 
Çalışma Standartları
İlke 3  : İş dünyası, çalışanlarının sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
 
İlke 4  : Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
 
İlke 5  : Her türlü çoçuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
 
İlke 6  : İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.
 
Çevre
İlke 7  : İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
 
İlke 8  : Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek verilmeli.
 
İlke 9  : Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.
 
Yolsuzlukla Mücadele
İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.